Välkommen till Naturföretaget!

Naturföretaget erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård. Vår kärnkompetens är inventeringar, både naturvärdesinventering (NVI) och inventering av arter och biotoper. Vi använder den senaste tekniken för datainsamling i fält, och presenterar alla våra resultat i GIS. Vi är verksamma i hela landet.

Uppdragskarta

Senaste nytt

I den interaktiva kartan till vänster ger vi några exempel på uppdrag som vi utfört – från norr till syd!

Uppdragen är många, varierade och utspridda över hela Sverige. Vi har vår bas i Uppsala och Mälardalen utgör kärnan av vår verksamhet men vi är även etablerade i många andra delar av landet och utvecklar oss åt alla håll.

Utforska kartan genom att klicka vidare, läs mer och zooma dig fram!