Medarbetare

Karolin Ring
Grundare och biolog
Kärnkompetenser: kärlväxter, NVI, naturinventeringar
Telefonnummer: 073-708 80 08
E-post: karolin@naturforetaget.se

Niina Sallmén
Grundare och biolog
Kärnkompetenser: grustäkter, NVI, åtgärdsprogram
Telefonnummer: 072-230 49 95
E-post: niina@naturforetaget.se

Johan Kjetselberg
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, GIS, nyckelbiotopsinventering
Telefonnummer: 070-648 14 63
E-post: johan@naturforetaget.se

Arvid Löf
Biolog
Kärnkompetenser: fåglar, groddjur, naturvårdsröjning
Telefonnummer: 073-070 50 78
E-post: arvid@naturforetaget.se

Mattias Lif
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, naturinventeringar
Telefonnummer: 073-021 45 68
E-post: mattias@naturforetaget.se

Sara Lundkvist
Biolog
Kärnkompetenser: gräsmarker, naturinventeringar, GIS
Telefonnummer: 073-021 47 54
E-post: sara@naturforetaget.se

Ulrika Westling
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, nyckelbiotopsinventering, texter
Telefonnummer: 072-508 65 71
E-post: ulrika@naturforetaget.se

Beatrice Lindgren
Biolog, fil.dr.
Kärnkompetenser: groddjur och groddjursutredningar
Telefonnummer: 070-615 03 69