Fågelinventering

En stor andel av de artinventeringar som Naturföretaget utför är fågelinventeringar. Vi utför ofta fågelinventering inför exploatering som bergtäkter, torvtäkter, vindkraft, kraftledningar, bostadsområden, men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering.

Vi utför bland annat följande typer av fågelinventeringar:
– Örninventering
– Hackspettar
– Ugglor
– Skogshöns
– Linjetaxering
– Revirkartering
– Sträckande fåglar

Vi kan även ge råd om hur olika fågelgrupper riskerar att påverkas av exploatering och annan verksamhet, utifrån befintliga data.

Kontaktperson

Arvid Löf
Tel: 073-070 50 78
arvid@naturforetaget.se