GIS & GIS-analyser

Naturföretaget utför datasammanställning och analyser i GIS. Vi kan t.ex. göra konnektivitetsanalyser för att belysa hur naturtyper och arter hänger ihop på landskapsnivå, samt hot spot-analyser som påvisar i vilka delar av landskapet olika arter finns koncentrerade.

Vi använder även GIS i alla våra inventeringar, och gör avgränsningar direkt ute i fält i våra surfplattor. Vi visualiserar våra inventeringsresultat i olika typer av kartor med hjälp av GIS. Vi kan även presentera datat i en interaktiv webbkarta (Story Map av ESRI), som fungerar bra när man vill presentera resultat visuellt.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se