Uppföljning & Miljöövervakning

Naturföretaget arbetar med uppföljning och miljöövervakning, både genom inventering av arter och av biotoper. Uppföljning kan ske med olika syften, t.ex. uppföljning av naturvårdsåtgärder, uppföljning av ingrepp i naturen, och uppföljning av skyddade områden. I skyddade områden använder vi oss av Naturvårdsverkets manualer för uppföljning i skyddade områden. Vi genomför utför uppföljning och miljöövervakning i flera olika naturmiljöer och inom olika artgrupper. Vi arbetar med uppföljning av allt ifrån rikkärr och gräsmarker, till skog till fåglar och svampar.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se