Utredningar, datasammanställning och rapporter

Naturföretaget utför olika typer av datasammanställning och utredningar. Syften kan vara tex att göra data mer överskådligt för handläggare, sammanställa vilka hotade arter som finns i ett större projektområde, etc. Datasammanställning kan ske både i Excel och i GIS. Vi redigerar och sammanställer även kunders data till rapporter.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se