Medarbetare

Louise Almén

JÄGMÄSTARE (föräldraledig)

NVI, Nyckelbiotopsinventering, naturinventeringar

072-370 87 41
louise@naturforetaget.se

Martin Berg

BIOLOG

Fågelinventeringar, forskningsstudier, naturguidningar

072-222 31 43
martin@naturforetaget.se

Edith Bremer

BIOLOG (föräldraledig)

NVI, nyckelbiotopsinventering

073-094 56 77
edith@naturforetaget.se

Maria Edstam

BIOLOG

Nyckelbiotopsinventering, naturinventering

073-091 06 38
maria@naturforetaget.se

Staffan Fridh

GIS-INGENJÖR

GIS-analyser

073-093 88 70
staffan@naturforetaget.se

Emma Hellkvist

BIOLOG

Kärlväxter, miljörätt, naturinventeringar

073-933 32 98
emmah@naturforetaget.se

Medarbetare Anna-Lotta Hellqvist

Anna-Lotta Hellqvist

BIOLOG

Kärlväxter,
administration

073-086 40 24
anna-lotta@naturforetaget.se

Medarbetare Alexandra Holmgren

Alexandra Holmgren

BIOLOG

NVI, kulturhistoriska kärlväxtinventeringar

073-933 31 76
alexandra@naturforetaget.se

Sara Janbrink

BIOLOG

NVI, våtmarker


073-699 07 64
sara.j@naturforetaget.se

Johan Kjetselberg

BIOLOG (föräldraledig)

NVI, GIS,
nyckelbiotopsinventering

070-648 14 63
johan@naturforetaget.se

Sara Lundkvist

BIOLOG

Gräsmarker, naturinventeringar, GIS, groddjur

073-021 47 54
sara@naturforetaget.se

Medarbetare Samuel Persson

Samuel Persson

BIOLOG

NVI, fågelinventeringar, svampar

073-539 41 20
samuel@naturforetaget.se

Medarbetare Karolin Ring

Karolin Ring

GRUNDARE & BIOLOG

Kärlväxter, NVI,
naturinventeringar

073-708 80 08
karolin@naturforetaget.se

Medarbetare Niina Sallmén

Niina Sallmén

GRUNDARE & BIOLOG

Grustäkter, NVI,
åtgärdsprogram

072-230 49 95
niina@naturforetaget.se

Ward Tamsyn

BIOLOG

Insekter, Fåglar, NVI

073-933 11 20
ward@naturforetaget.se

Ulrika Westling

BIOLOG

NVI, nyckelbiotopsinventering, texter

072-508 65 71
ulrika@naturforetaget.se

Veronica Lindström

BIOLOG

NVI, groddjur

073-036 70 21
veronica@naturforetaget.se

Rasmus Viding

BIOLOG

NVI, nyckelbiotopsinventering,

073-094 42 50
rasmus@naturforetaget.se

Tore Dahlberg

BIOLOG

Insekter, Fåglar, NVI

073-933 10 95
tore@naturforetaget.se

Tim- & säsongsanställda