Medarbetare

Karolin Ring
Grundare och biolog
Kärnkompetenser: kärlväxter, NVI, naturinventeringar
Telefonnummer: 073-708 80 08
E-post: karolin@naturforetaget.se

Niina Sallmén
Grundare och biolog
Kärnkompetenser: grustäkter, NVI, åtgärdsprogram
Telefonnummer: 072-230 49 95
E-post: niina@naturforetaget.se

Johan Kjetselberg
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, GIS, nyckelbiotopsinventering
Telefonnummer: 070-648 14 63
E-post: johan@naturforetaget.se

Mattias Lif
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, naturinventeringar
Telefonnummer: 073-021 45 68
E-post: mattias@naturforetaget.se

Sara Lundkvist
Biolog
Kärnkompetenser: gräsmarker, naturinventeringar, GIS
Telefonnummer: 073-021 47 54
E-post: sara@naturforetaget.se

Ulrika Westling
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, nyckelbiotopsinventering, texter
Telefonnummer: 072-508 65 71
E-post: ulrika@naturforetaget.se

Alexandra Holmgren
Biolog
Kärnkompetenser: NVI, kulturhistoriska kärlväxtinventeringar
Telefonnummer: 073-933 31 76
E-post: alexandra@naturforetaget.se

Emma Hellkvist
Biolog
Kärnkompetenser: kärlväxter, miljörätt, naturinventeringar
Telefonnummer: 073-933 32 98
E-post: emmah@naturforetaget.se

Erik Karlsson
Biolog
Kärnkompetenser: insekter
Telefonnummer: 070-344 67 06
E-post: erik@naturforetaget.se

Beatrice Lindgren
Biolog, fil.dr.
Kärnkompetenser: groddjur och groddjursutredningar
Telefonnummer: 070-615 03 69

Sven Bengtsson
Biolog
Kärnkompetenser: nyckelbiotopsinventering, skogliga mätningar
Telefonnummer: 070-169 67 81

Martin Berg
Biolog
Kärnkompetenser: fågelinventeringar, forskningsstudier, naturguidningar
Telefonnummer: 072-222 31 43
E-post: martin@naturforetaget.se