Vårt nätverk

Vi har ett stort nätverk av andra konsulter, experter, forskare och myndighetspersoner, på bl a ArtDatabanken och olika länsstyrelser.
Vi är aktiva inom flera olika föreningar inom natur, som till exempel Upplands botaniska förening, Svensk lichenologisk förening och Sveriges mykologiska förening.

Våra samarbetspartners:
Geoveta AB
Nattbakka Natur
Greensway
Naturvatten i Roslagen
Trapezia
Linnea – Natur och Ekologi
Jan-Olov Björklund
WRS
Pro Natura
Calluna
Ralf Lundmark

Ett urval av våra kunder:
Ecogain
SCA Skog
Nektab
Tyréns
Ramboll
Sand & Grus AB Jehander
Swerock
Länsstyrelsen i Uppsala
Länsstyrelsen i Stockholm
Uppsala kommun
Eskilstuna kommun
Sveriges lantbruksuniversitet