Vårt nätverk

Vi har ett stort nätverk av andra konsulter, experter och myndighetspersoner.
Vi är aktiva inom flera olika föreningar inom natur, som till exempel Upplands botaniska förening, Svensk lichenologisk förening och Sveriges mykologiska förening.

Våra samarbetspartners:
Lisel Hamring
Ecocom
Greensway
Naturvatten i Roslagen
Trapezia
Linnea – Natur och Ekologi
Jan-Olov Björklund
Ekologigruppen
WRS