Om Naturföretaget

Naturföretaget startades 2010. Vi erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård. Vår kärnkompetens är inventeringar, både naturvärdesinventering (NVI) och inventering av arter och biotoper. Vi är 11 konsulter som arbetar heltid på Naturföretaget, och vi har även flera säsongsanställda och underkonsulter.

Vi använder oss av svensk standard för naturvärdesinventering i alla uppdrag där det är tillämpbart. Naturföretaget är certifierat enligt PEFC eftersom vi har stora uppdrag inom skoglig inventering. Vi deltar på konferenser och seminarier för att hålla oss uppdaterade inom naturvårdsbranschen.

Naturföretagets affärsidé är att erbjuda effektiva och prisvärda konsulttjänster av hög kvalitet inom naturvård både till privata och offentliga aktörer. Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Vår styrka är att vi har både djup och bredd inom naturvård.