Vi på Naturföretaget

Ta kontakt med oss via info@naturforetaget.se

…eller kontakta någon av oss direkt.

Karolin Ring
073-708 80 08

karolin.ring@naturforetaget.se

Niina Sallmén
072-230 49 95

niina.sallmen@naturforetaget.se

Vår postadress är:
Vaksalagatan 6
753 20 Uppsala

Företagsinformation:

Bankgiro: 207-0613
Orgnr: 769620-4382

Företaget innehar
F-skattebevis.

Vi som är anställda på Naturföretaget är fullt försäkrade.