Välkommen till Naturföretaget!

Naturföretaget erbjuder konsulttjänster inom natur- och kulturmiljövård. Vår kärnkompetens är inventeringar, både naturvärdesinventering (NVI) och inventering av arter och biotoper. Vi använder den senaste tekniken för datainsamling i fält, och presenterar alla våra resultat i GIS.

I den interaktiva kartan nedan ger vi några exempel på uppdrag som vi utfört – från norr till syd!

Uppdragen är många, varierade och utspridda över hela Sverige. Vi har vår bas i Uppsala och Mälardalen utgör kärnan av vår verksamhet men vi är även etablerade i många andra delar av landet och utvecklar oss åt alla håll.

Kartan kan ta en stund att ladda men är värd väntan. Utforska kartan genom att klicka vidare på den blå högerpilen, läs mer och zooma dig fram!

Uppdragskarta

Senaste nytt