Konsulttjänster
inom naturvård

Vi har både djup och bredd inom naturvård

Vårt tjänsteutbud

Vår kärnkompetens är inventeringar, både naturvärdesinventering (NVI) och inventering av arter och biotoper.

Artinventering

Naturföretaget utför fördjupade artinventeringar av enskilda arter och av artgrupper i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag.

Fågelinventering

Vi utför ofta fågelinventering inför exploatering men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering.

Naturinventeringar

Som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering.

Naturvärdesinventering (NVI)

Naturföretaget utför naturvärdesinventeringar i alla typer av landmiljöer, samt i våtmarker och vattendrag.

Om Naturföretaget

Konsulttjänster inom naturvård sedan 2010

Uppdragen är många, varierade och utspridda över hela Sverige. Vi har vår bas i Uppsala så Mälardalen utgör kärnan av vår verksamhet men vi är även etablerade i många andra delar av landet och utvecklar oss åt alla håll.
År i branschen
0
Medarbetare
0
Genomförda projekt
0 +
Kaffekoppar denna vecka
0
Vårt nätverk

Våra kunder finns över hela Sverige

Vi har ett stort nätverk av andra konsulter, experter, forskare och myndighetspersoner, på bl.a. ArtDatabanken och olika länsstyrelser.

Helios logo

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.