Naturinventeringar

Naturinventeringar

Naturföretaget utför många olika typer av art- och biotopinventeringar. Vi arbetar bl.a. med inventering av enskilda arter och artgrupper, biotopkartering, nyckelbiotopsinventering, inventering av Natura 2000-naturtyper, inventering av kraftledningsgator, inventering av värdefulla träd och inventering av småbiotoper som omfattas av det generella biotopskyddet i odlingslandskapet. Inventeringarna utförs bl.a. som underlag för forskningsprojekt, miljöövervakning, naturvårdsplanering och som beslutsunderlag för exploatering.

Läs gärna mer om artinventeringar genom att klicka på Artinventering eller Fågelinventering i menyn här intill.

Referensuppdrag

  • Nyckelbiotopsinventering i främst Västerbottens och Jämtlands län. Kund: SCA Skog AB.
  • Inventering av gräsmarker. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Inventering av skyddsvärda träd i Stockholms län. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Inventering av småbiotoper i odlingslandskapet. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073-708 80 08
karolin@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.