Kompensationsåtgärder

Vid olika typer av exploatering kan kompensationsåtgärder bli aktuella. Enligt principen om tvådelad prövning ska negativ påverkan från en åtgärd eller verksamhet i första hand begränsas genom lokalisering och förebyggande åtgärder, och först i andra hand ska kompensationsåtgärder genomföras.

Vi kan hjälpa till med förslag på både förebyggande åtgärder och kompensationsåtgärder. Vi arbetar med kreotoper (små konstruerade naturmiljöer) som ofta kan vara en del av ett paket med kompensationsåtgärder.

Referensuppdrag
-Åtgärdsplan för bibagge i Rosendal, Uppsala kommun. 2015. Kund: WSP.
-Naturvärdesinventering och förslag på kompensationsåtgärder i Slagsta. 2016. Kund: Eskilstuna kommun.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se