Artskyddsförordningen

Artskydds-förordningen

Artskyddsförordningen

Artskydds-förordningen

På Naturföretaget är vi väl insatta i Artskyddsförordningen, både genom kurser och uppdrag. Många av våra kunder efterfrågar råd om skyddade arter vid ansökningar och andra ärenden. Vi kan erbjuda kunskap på ett tidigt stadium om vilka skyddade arter som påverkas av ett projekt, eller ge expertråd om hur arterna kan hanteras i ansökningar och tillståndsprocesser.

Artskyddsutredningar gör vi genom att sammanställa befintliga artfynd, och vid behov kompletterar vi med egna inventeringar. Vi beskriver hur projektet kan påverka arterna och vilka åtgärder man kan vidta för att minimera påverkan.

Utredningar om gynnsam bevarandestatus för hotade arter omfattar bedömningar av arternas status i ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

Referensuppdrag

  • Bedömning av gynnsam bevarandestatus för fåglar i Bålbroskogen inför detaljplanering. Kund: Norrtälje kommun
  • Bedömning av gynnsam bevarandestatus för fyra kärlväxtarter i Räkenhällarna inför ansökan om täkttillstånd. Kund: UVAT AB.
  • Sammanställning av underlag om skyddade arter i Uppsala län. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Emma Hellkvist
Tel: 073-933 32 98
emmah@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.