Kreotoper

Naturföretaget arbetar med förbättring och förstärkning av naturmiljön i olika människopåverkade områden, tex nedlagda tippar och golfbanor, genom projektering av kreotoper. Kreotoper är små, konstruerade naturmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden. De kan gärna även gynna människor, i form av ekosystemtjänster som pollination eller upplevelser.

Referensuppdrag
-Förslag på kreotoper i Börjetull. 2018. Kund: Uppsala kommun.
-Anläggande av kreotoper på Nibbletippen i samarbete med Trapezia, Skåab och Upplands Väsby kommun. 2016-2017.

Kontaktperson

Alexandra Holmgren
Tel: 073-933 31 76
alexandra@naturforetaget.se