Praktisk naturvård / Restaurering

Naturföretaget kan projektleda större naturvårdsåtgärder genom att ta in underentreprenörer och arbetsleda dem i fält. Vissa typer av praktiska naturvårdsåtgärder, t.ex. röjning och manuell markstörning, kan vi även utföra själva. Det kan exempelvis handla om att röja fram grova träd, röja igenväxande betesmarker eller att öppna upp sandytor i igenväxande sandmiljöer. Åtgärderna kan med fördel utföras direkt i samband med våra inventeringar, så effektiviseras skötselarbetet och resorna minimeras.

Referensuppdrag
-Röjning för att gynna trumgräshoppa. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Naturvårdsröjning i Penningby. 2017 och 2020. Kund: Penningby slott.
-Naturvårdsröjning i Nötön-Åråsvikens naturreservat. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Värmlands län.
-Projektledning av flytt av bibaggar i Rosendal, Uppsala kommun. 2016. Kund: WSP.

Kontaktperson

Mattias Lif
Tel: 073-021 45 68
mattias@naturforetaget.se