Praktisk naturvård / Restaurering

Praktisk naturvård / Restaurering

Naturföretaget kan projektleda större naturvårdsåtgärder genom att ta in underentreprenörer och arbetsleda dem i fält. Vissa typer av praktiska naturvårdsåtgärder, t.ex. röjning och manuell markstörning, kan vi även utföra själva. Det kan exempelvis handla om att röja fram grova träd, röja igenväxande betesmarker eller att öppna upp sandytor i igenväxande sandmiljöer. Åtgärderna kan med fördel utföras direkt i samband med våra inventeringar, så effektiviseras skötselarbetet och resorna minimeras.

Referensuppdrag

  • Röjning för att gynna trumgräshoppa. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Naturvårdsröjning i Penningby. Kund: Penningby slott.
  • Naturvårdsröjning i Nötön-Åråsvikens naturreservat. Kund: Länsstyrelsen i Värmlands län.
  • Projektledning av flytt av bibaggar i Rosendal, Uppsala kommun. Kund: WSP.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-64 814 63
johan@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.