Guidningar och kurser

Vi ordnar olika slags kurser inom naturvårdsområdet på uppdrag av kunder. Vi sätter ihop helheten, allt i från kontakt med experter och föredragshållare inom naturvårdsbranschen till mat och boende. Vi gör även guidningar på uppdrag av olika kunder, tex kommuner som vill visa upp naturområden för allmänheten.

Referensuppdrag
-Kurs om skötsel av kalkbarrskogar. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
-Utbildning i tillgänglighet för förvaltare av natur. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Fågelguidning i Fysingens naturreservat. 2016. Kund: Sigtuna kommun.

Kontaktperson

Karolin Ring
Tel: 073- 708 80 08
karolin@naturforetaget.se