Information

Vi tar fram texter till skyltar, foldrar, rapporter och hemsidor. I samarbete med våra underkonsulter kan vi stå för hela produktionen av en skylt eller folder – från text och illustrationer till layout och tryck. Fördelen med att anlita oss är att vi har stor erfarenhet av både informativa texter och naturvård och biologisk mångfald. Därmed kan vi lätt förstå värdena och beskriva olika typer av naturområden och arter.

Referensuppdrag
-Redaktörsskap för tidningen Daphne. 2014-pågående.
-Text till PULS NO Åk 4 om biologi och fältstudier. 2020. Kund: Natur & kultur.
-Framtagande av foldrar om asknätfjäril, fetörtsblåvinge och mnemosynefjäril. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Framtagande av skylt om Röboåsens natur-, kultur- och friluftsvärden. 2013. Kund: Uppsala kommun.
-Artikel om sandlevande insekter i tidningen Natur & Trädgård. 2012.
-Framtagande av skylt om fåglar i Trosa våtmark. 2012. Kund: Trosa kommun.

Kontaktperson

Sara Lundkvist
Tel: 073-021 47 54
sara@naturforetaget.se