Ekosystemtjänster

Vi inventerar och sammanställer vilka ekosystemtjänster som är aktuella i ett område, hur de påverkas av exploatering och hur de kan förstärkas. Vi kan även ge förslag på nya ekosystemtjänster som kan tillföras. Vi deltar på seminarier och konferenser för att vara uppdaterade på det senaste inom ekosystemtjänster.

Referensuppdrag
Naturvärdesinventering av Wijk Oppgård , inkl. översiktlig inventering av områdets ekosystemtjänster. 2013. Kund: Upplands Väsby kommun.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se