Grön infrastruktur

Grön infrastruktur

Flera av våra tjänster kan användas i arbetet med grön infrastruktur. Vi kan göra konnektivitetsanalyser och andra visualiseringar i GIS för att visa hur olika naturtyper hänger ihop på landskapsnivå. Vi kan även göra naturvärdesinventeringar och artinventeringar i de delar av landskapet där det råder kunskapsbrist (både på kommunal och regional nivå). Vi kan hjälpa till med prioritering på planeringsstadiet, och vi kan ta fram grönplaner, regionala handlingsplaner och skötselplaner för värdetrakter.

Referensuppdrag

  • Skötselförslag för Björnlandets tallvärdetrakt, inkl. konnektivitetsanalyser för arter knutna till tall. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
  • Sandgynnade arter längs vägar i Uppsala län – analys av förekomster och förslag på prioritering av skötsel. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.