Fågelinventering

Fågelinventering

En stor andel av de artinventeringar som Naturföretaget utför är fågelinventeringar. Vi utför ofta fågelinventering inför exploatering som bergtäkter, torvtäkter, vindkraft, kraftledningar, bostadsområden, men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering.

Några exempel på fågelinventeringar vi utför är:

 • Örninventering
 • Hackspettar
 • Ugglor
 • Skogshöns
 • Linjetaxering
 • Revirkartering
 • Sträckande fåglar
Utifrån befintliga data kan vi även ge råd om hur olika fågelgrupper riskerar att påverkas av exploatering och annan verksamhet.

Referensuppdrag

 • Fågelinventering i fyra naturreservat i Stockholms skärgård. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Inventering och ringmärkning av stenskvättor. 2016-2017. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Fågelinventering i Skiren-Kvickens naturreservat. 2017. Kund: Eskilstuna kommun.
 • Kungsörnsinventering vid Kilforsen, Sollefteå kommun. 2017. Kund: Själanders Åkeri AB.
 • Fågelinventering längs planerad kraftledning på sträckan Långbjörn-Storfinnforsen. 2016. Kund: Svenska kraftnät.

Kontaktperson

Martin Berg
Tel: 072-222 31 43
martin@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.