Fågelinventering

En stor andel av de artinventeringar som Naturföretaget utför är fågelinventeringar. Vi utför ofta fågelinventering inför exploatering som bergtäkter, torvtäkter, vindkraft, kraftledningar, bostadsområden, men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering.

Vi utför bland annat följande typer av fågelinventeringar:
– Örninventering
– Hackspettar
– Ugglor
– Skogshöns
– Linjetaxering
– Revirkartering
– Sträckande fåglar

Vi kan även ge råd om hur olika fågelgrupper riskerar att påverkas av exploatering och annan verksamhet, utifrån befintliga data.

Referensuppdrag
-Inventering och ringmärkning av stenskvättor. 2016-2017. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
-Fågelinventering i Skiren-Kvickens naturreservat. 2017. Kund: Eskilstuna kommun.
-Kungsörnsinventering vid Kilforsen, Sollefteå kommun. 2017. Kund: Själanders Åkeri AB.
-Fågelinventering längs planerad kraftledning på sträckan Långbjörn-Storfinnforsen. 2016. Kund: Svenska kraftnät.

Kontaktperson

Mattias Lif
Tel: 073-021 45 68
mattias@naturforetaget.se