Fågelinventering

En stor andel av de artinventeringar som Naturföretaget utför är fågelinventeringar. Vi utför ofta fågelinventering inför exploatering som bergtäkter, torvtäkter, vindkraft, kraftledningar, bostadsområden, men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering.

Några exempel på fågelinventeringar vi utför är:
– Örninventering
– Hackspettar
– Ugglor
– Skogshöns
– Linjetaxering
– Revirkartering
– Sträckande fåglar

Utifrån befintliga data kan vi även ge råd om hur olika fågelgrupper riskerar att påverkas av exploatering och annan verksamhet.

Referensuppdrag
-Fågelinventering i fyra naturreservat i Stockholms skärgård. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
-Inventering och ringmärkning av stenskvättor. 2016-2017. Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
-Fågelinventering i Skiren-Kvickens naturreservat. 2017. Kund: Eskilstuna kommun.
-Kungsörnsinventering vid Kilforsen, Sollefteå kommun. 2017. Kund: Själanders Åkeri AB.
-Fågelinventering längs planerad kraftledning på sträckan Långbjörn-Storfinnforsen. 2016. Kund: Svenska kraftnät.

Kontaktperson

Martin Berg
Tel: 072-222 31 43
martin@naturforetaget.se