GIS & GIS-analyser

GIS & GIS-analyser

Naturföretaget utför datasammanställning och analyser i GIS. Exempelvis kan vi göra konnektivitetsanalyser för att belysa hur naturtyper och arter hänger ihop på landskapsnivå, eller hot spot-analyser som påvisar i vilka delar av landskapet olika arter finns koncentrerade.

Vi använder även GIS i alla våra inventeringar, och gör avgränsningar direkt ute i fält i våra surfplattor. Inventeringsresultaten visualiserar vi sedan i olika typer av kartor med hjälp av GIS. Vill ni presentera resultatet visuellt kan vi även skapa en interaktiv webbkarta (Story Map av ESRI).

Referensuppdrag

  • Analys av tillgång på gräsmarker och sandiga miljöer, samt kantzoner inom naturreservat. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
  • Nätverksanalys för tre habitattyper i Torshälla. Kund: Eskilstuna kommun
  • Förberedande GIS-analys samt framtagande av kartor inom ett biotopkarteringsprojekt. Kund: Naturvatten i Roslagen AB.
  • Sammanställning och förtydligande av GIS-skikt tillhörande Länsplan för värdefulla lövskogsmiljöer i Uppsala län. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Hotspotanalys för artrika vägkanter i Uppsala län. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Staffan Fridh
Tel: 073-093 88 70
staffan@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.