GIS & GIS-analyser

Naturföretaget utför datasammanställning och analyser i GIS. Vi kan t.ex. göra konnektivitetsanalyser för att belysa hur naturtyper och arter hänger ihop på landskapsnivå, samt hot spot-analyser som påvisar i vilka delar av landskapet olika arter finns koncentrerade.

Vi använder även GIS i alla våra inventeringar, och gör avgränsningar direkt ute i fält i våra surfplattor. Vi visualiserar våra inventeringsresultat i olika typer av kartor med hjälp av GIS. Vi kan även presentera datat i en interaktiv webbkarta (Story Map av ESRI), som fungerar bra när man vill presentera resultat visuellt.

Referensuppdrag
-Förberedande GIS-analys samt framtagande av kartor inom ett biotopkarteringsprojekt. 2017. Kund: Naturvatten i Roslagen AB.
-Sammanställning och förtydligande av GIS-skikt tillhörande Länsplan för värdefulla lövskogsmiljöer i Uppsala län. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
-Hotspotanalys för artrika vägkanter i Uppsala län. 2012. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Sara Lundkvist
Tel: 073-021 47 54
sara@naturforetaget.se