Skötselplaner

Skötselplaner

Naturföretaget tar fram skötselplaner och bevarandeplaner för naturreservat och Natura 2000-områden, men även för andra områden såsom värdetrakter, tätortsnära naturområden, skogsbestånd, rekreationsområden, etc. Skötselplanerna innehåller bland annat information om biologiska- och kulturhistoriska värden, skötselområden med uppföljningsbara bevarandemål, samt tydliga och konkreta förslag på åtgärder.

På Naturföretaget arbetar vi även med rådgivning till markägare om hur olika naturområden kan skötas för att gynna biologisk mångfald. På beställning kan skötselråd ingå i våra naturvärdesinventeringar och nyckelbiotopsinventeringar.

Referensuppdrag

  • Skötselplan för att gynna vilda pollinatörer i naturreservat. Kund: Västerbottens län.
  • Skötselförslag med avseende på fåglar för ett naturområde i Rimbo. Kund: Norrtälje kommun.
  • Skötselförslag för Björnlandets tallvärdetrakt. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
  • Skötselplaner för tre stadsnära naturområden i Västerås. Kund: Västerås kommun.
  • Skötselplan för Mässmyrfallets naturreservat. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.