Uppföljning & Miljöövervakning

Uppföljning & Miljöövervakning

Naturföretaget arbetar med uppföljning och miljöövervakning, både genom inventering av arter och av biotoper. Uppföljning kan ske med olika syften, t.ex. uppföljning av naturvårdsåtgärder, uppföljning av ingrepp i naturen, och uppföljning av skyddade områden. I skyddade områden använder vi oss av Naturvårdsverkets manualer för uppföljning i skyddade områden.

Vi kan utföra uppföljning och miljöövervakning i många olika naturmiljöer och inom olika artgrupper. Det kan vara allt ifrån rikkärr och gräsmarker till skog, och allt mellan fåglar och svampar.

Referensuppdrag

  • Uppföljning av typiska arter och negativa indikatorarter i naturreservat på Öland. Kund: Länsstyrelsen i Kalmar län.
  • Uppföljning av gräsmarker och rikkärr i Norrtälje kommun. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Inventering av gräsmarker och småbiotoper inom Remiil/fd. LillNILS (regional miljöövervakning). Kund: Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Utformning av uppföljningsprogram för Skiren-Kvickens naturreservat, och i samband med det inventering av kärlväxter, död ved, marksvampar, vedsvampar, fåglar och vedlevande insekter. Kund: Eskilstuna kommun.

Kontaktperson

Sara Lundkvist
Tel: 073-021 47 54
sara@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.