Utredningar, rapporter & datasammanställning

Utredningar, rapporter & datasammanställning

Naturföretaget utför olika typer av datasammanställning och utredningar. Syften kan t.ex. vara att göra data mer överskådligt för handläggare, sammanställa vilka hotade arter som finns i ett större projektområde, etc. Datasammanställning kan ske både i Excel och i GIS. Vi redigerar och sammanställer även kunders data till rapporter.

Referensuppdrag

  • Sammanställning av samrådshandlingar för tillståndsansökan angående vattenverksamhet. Kund: Uppsala kommun.
  • Sammanställning av underlag om skyddade arter i Uppsala län. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Utsökning av artskyddsförordningsarter längs tänkt korridor för Ostlänken. Kund: Ekologigruppen (på uppdrag av Trafikverket).
  • Sammanställning av inventeringar och åtgärder för klöversobermal i Uppsala län 2004-2012 i en rapport. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontaktperson

Johan Kjetselberg
Tel: 070-648 14 63
johan@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.