Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter

På Naturföretaget har vi mångårig erfarenhet av att jobba med åtgärdsprogram för hotade arter och kan erbjuda flera olika tjänster rörande dessa. Exempelvis ger vi råd om vilka åtgärder som kan göras för att bevara och gynna hotade arter, både på uppdrag av kommuner och myndigheter, men även markägare och exploatörer.

Naturföretaget tar även fram nya nationella åtgärdsprogram, vilket vi har gjort ett flertal gånger på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Vi jobbar även med att sammanställa och utvärdera avslutade åtgärdsprogram, och ger förslag på hur de kan revideras.

Naturligtvis utför vi även inventeringar och har erfarenhet av att inventera många av de arter som omfattas av de nationella åtgärdsprogrammen, bl.a. skyddsvärda träd, mosippa, fjälltaggsvampar och olika fåglar.

Referensuppdrag

  • Slutredovisning av åtgärdsprogrammen för hårig skrovellav och för jämtlandsmaskros. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Jämtlands län.
  • Inventering av ÅGP-arterna asknätfjäril, fetörtsblåvinge och trumgräshoppa. 2020. Kund: Länsstyrelsen i Stockholms län.
  • Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Västerbottens län.
  • Slutredovisning av åtgärdsprogrammet för skalbaggar på gammal asp. 2017. Kund: Länsstyrelsen i Uppsala län.
  • Framtagande av åtgärdsprogram för ortolansparv. 2016. Kund: Länsstyrelsen i Örebro län.
  • Framtagande av åtgärdsprogram för mosippa. 2015. Kund: Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se

Har du några frågor?

Vi svarar gärna på alla dina frågor och funderingar så tveka inte att höra av dig.

Vi sätter kunden i fokus och håller alltid nära och tät kontakt med kunden. Skicka ett meddelande direkt från vår kontaktsida, alternativt kontakta någon utav våra medarbetare. Du hittar dem här.