Information

Vi tar fram texter till skyltar, foldrar, rapporter och hemsidor. I samarbete med våra underkonsulter kan vi stå för hela produktionen av en skylt eller folder – från text och illustrationer till layout och tryck. Fördelen med att anlita oss är att vi både har stor erfarenhet av informativa texter och av naturvård och biologisk mångfald. Vi har därför lätt att sätta oss in och beskriva olika typer av naturområden och arter.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se