Kreotoper

Vi arbetar med förbättring och förstärkning av naturmiljön i olika människopåverkade områden, tex nedlagda tippar och golfbanor, genom projektering av kreotoper. Kreotoper är små, konstruerade naturmiljöer som gynnar den biologiska mångfalden. De kan gärna även gynna människor, i form av ekosystemtjänster som pollination eller upplevelser.

Kontaktperson

Niina Sallmén
Tel: 072-230 49 95
niina.sallmen@naturforetaget.se